Studerende: Stop investeringer i Israel!

Studerende verden over kræver at universiteter stopper deres økonomiske og akademiske samarbejde med Israel og tager afstand fra folkemordet i Gaza.

Billede tekst: KUA studerende laver blokade mod Israels fremfærd i Gaza. Foto: Anna Wolf

På det seneste har solidaritetsprotester spredt sig til en lang række universiteter i USA med krav om, at universiteterne stopper deres investeringer i selskaber, der handler og samarbejder med Israel, især indenfor militærindustrien. Kravene retter sig også mod den amerikanske udenrigspolitik, der i årevis entydigt har støttet den israelske stat politisk, økonomisk og militært.

Voksende modstand

Myndighedernes påbud til de studerende om at stoppe deres besættelser og politiets hårde fremfærd har kun yderligere fået protesterne til at vokse. Også i den øvrige befolkning vokser støtten til palæstinenserne. Meningsmålinger viser, at hvor 63% af demokraterne i nov. 23 var imod Israels militære aktioner i Gaza, så var dette tal vokset til 75% i marts 24. (Kilde: TV2)

Kravene retter sig også mod den amerikanske udenrigspolitik, der i årevis entydigt har støttet den israelske stat politisk, økonomisk og militært

Citat: Konni Nørlem

Det er oplagt at trække paralleller tilbage til universitetsbesættelserne under Vietnam-krigen i 1968 og kampagnen i 1980’erne mod investeringer i apartheidstyret i Sydafrika. Også dengang var det en protest mod USA´s imperialistiske ageren i verden kombineret med utilfredshed over den racisme og forskelsbehandling, der var og stadigvæk er i det amerikanske samfund.

Hjemmefronten

Også herhjemme protesterer studerende i solidaritet med Gaza og den palæstinensiske befolkning. Indtil videre har der været to landsdækkende undervisningsstrejkedage og en ny er på vej d. 17/5. Senest har en række studerende og undervisere  fra Aarhus, Odense, København, Roskilde underskrevet et åbent brev, hvori de kræver, at landets universiteter fordømmer folkemordet i Gaza og dropper alt samarbejde med virksomheder, der er engageret i Israel.

”Hvis vores universiteter er optaget af at fremme menneskerettigheder, demokrati og akademisk frihed, som de hævder, må de tage ansvar og stoppe deres medvirken til Israels forbrydelser mod menneskeheden”, skriver de studerende i deres åbne brev.