Den globale oprustningsspiral og kampen i mod den

2022 ophævede Danmark sit forsvarsforbehold over for EU og er nu fuldt og helt med i EU's militære opbygning. Samtidig er der indgået en politisk aftale om at hæve bidraget til NATO til 2% af BNP. Det skal udmøntes i et nyt forsvarsforlig her i 2023. BNP i 2022 var på 2798 mia kr. Så det bliver i alt 56 mia kr.

Billede tekst: Den europiske våbenindustri kommer til at tjene-penge på våben produktion. Foto: NARA og DVIDSPublic Domain-Archive.jpg

Endelig har Danmark givet donationer til Ukraine for omkring fem milliarder kroner. Og med den nye Ukraine-fond skruer Danmark betydeligt op for støtten og afsætter yderligere syv milliarder kroner i 2023. De skal bruges til militær hjælp, i civilsamfundet og til erhvervsstøtte.

Stillet overfor et velfærdssamfund tæt på kollaps og en hastig forværret klimakrise, som flertallet af befolkningen rammes af, så er det oplagt at stille sig selv spørgsmålet: Hvis interesser tjener den oprustning. Hvem har gavn af den? Det rigtige, men sørgelige svar er: Den herskende klasse i Danmark.

Den globale oprustning i 2022

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) er et uafhængigt institut, der siden 1966 har foretaget analyser af bl.a. den globale oprustning. I deres seneste rapport, som udkom i april 2023, dokumenterer de den omfattende oprustning, som finder sted.

Hvis interesser tjener den oprustning. Hvem har gavn af den? Det rigtige, men sørgelige svar er: Den herskende klasse i Danmark

Citat: Lene Junker

De samlede militærudgifter i verden steg med 3.7% (renset for inflation) til 2240 mia dollar i 2022. (2.240.000.000.000) Det højeste beløb i alle de år, SIPRI har indsamlet data.

De 15 lande med de største militære udgifter i 2022.

Others 18% Israel 1.0% Canada 1.2% Australia 1.4% Italy 1.5% Ukraine 2.0% Japan 2.1% South Korea 2.1% France 2.4% Germany 2.5% United Kingdom 3.1% Saudi Arabia 3.3% India 3.6% Russia 3.9% United States 39% China 13% – som cirkeldiagram.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf

Ny kampagne går i luften på Folkemødet på Bornholm

Fredsinitiativet starter en ny kampagne mod de bilaterale baseaftaler, der i øjeblikket forhandles mellem Danmarks og USA’s regeringer. Kampagnen vil herefter udfolde sig gennem mangfoldige aktiviteter i hele landet gennem de tilsluttede fredsgrupper.

Danmark har i mere end to år forhandlet med USA om en bilateral forsvarsaftale, som vil betyde, at amerikanske tropper kan opholde sig på dansk jord i kortere eller længere tid samtidig med, at krigsmateriel kan opbevares indenfor dansk territorium ‒ uden mulighed for dansk kontrol.

Statsminister Mette Frederiksen fortalte ved et pressemøde i januar sidste år, at formålet er, at USA skal have ”endnu bedre mulighed for at være til stede her i Europa”.

Atom våben i Danmark?

USA’s soldater vil, ud fra de aftaler vi allerede har, ikke blive retsforfulgt ved danske domstole for forbrydelser begået i Danmark, og vi vil med den aftale, som forhandles, heller ikke kunne forhindre, at USA opbevarer atomvåben i landet i kortere eller længere tid.

USA tillader sig at hævde en ret, som indebærer, at de aldrig oplyser, om de opbevarer atomvåben på deres fly, skibe og baser. Danmark vil derfor aldrig kunne få sikkerhed for, at der ikke opbevares atomvåben på baserne

Norge har netop indgået en basisaftale med USA, som indebærer, at USA får uindskrænket adgang til fire landområder i Norge. Her kan de indrette kaserner, hangarer og havneområder, som de vil.

Der vil heller ikke være mulighed for nogen form for kontrol med disse områder fra norsk myndigheds side. Aftalens detaljer blev aftalt i dybeste hemmelighed, og den norske befolkning blev aldrig spurgt, om den ønskede baser.

Det samme hemmelighedskræmmeri sker nu i Danmark. Det må vi forhindre.

Kontakt til kampagnen kan ske på 35351212 eller https://www.facebook.com/FredsinitiativetDK

Læs også: http://socialister.dk/ny-udenrigs-og-sikkerhedspolitik-samme-maal-med-andre-midler/