En eventyrligt lav husleje – men kun udenfor det nyliberale boligmarked

Hundreder af tusinder oplever en krise i deres leveomkostninger. Her er især prisstigningerne til bolig, varme og el noget af det absolut værste. - Dette “røveri ved højlys dag” er den stenhårde konsekvens af den nyliberale politik i Danmark.

Billede tekst: Det sociale boligselskab Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Skive-bydelen Egeris. Foto: Jens Riis Bojsen

I det nybyggede, private spekulationsbyggeri i København, Århus, Odense og Ålborg står beton-blokkene super tæt. Men det gælder også i provinsbyernes nye, private byggeri. For her hersker profitmotivet uindskrænket. På det nyliberale boligmarked er grundpriserne stratosfæriske – og for at få max indtægter på de dyre grunde har de private boligudlejere derfor bygget tæt, tæt, tæt. Og huslejerne er absurd høje.

I det sociale boligselskab Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Skive-bydelen Egeris er forholdene radikalt anderledes. Her er afstanden mellem boligblokkene usædvanligt stor og med en overordentligt attraktiv og velholdt park med ekstra god plads til legepladserne – og en flot blomstereng. Boligerne har netop fået splinternye vinduer – hvilket førte til klækkelige besparelser på 25% i varmeforbruget. Og vel at mærke uden nogen stigning i huslejen. Alt er top vedligeholdt og moderniseret – og har forlængst fået superhurtige lyslederkabler, opgraderet elforsyning og affaldssortering med nedgravede beholdere. Der mangler intet – og der er hensat rigelige beløb til fremtidig vedligeholdelse og udbygning såsom spildevandsseparering.

Her er huslejen 3.300 kr. pr. måned for en attraktiv, nyistandsat 2-værelses på 68 kvadratmeter – før boligsikring. Med udsigt til en flot park.

Helt utroligt billigt i Danmark

Huslejen 3.300 kr. pr. måned for en attraktiv, nyistandsat 2-værelses på 68 kvadratmeter. Foto: Jens Riis Bojsen

Dette er knap en fjerdedel af huslejen – 12.376 kr. – for en lejlighed af nøjagtigt samme størrelse på det private marked i København K – baseret på annoncer udbudt på BoligPortal i perioden januar-december 2021. I Århus C er prisen 8.704 kr . I forhold til gennemsnitspriserne i Odense på 6.528 kr, og i Ålborg på ca. det samme er huslejen i AAB Skive det halve! Siden da er huslejerne på det private boligmarked i disse byer steget endnu mere, men kun meget lidt ved AAB Skive. – Se mere på blog.boligportal.dk “Gennemsnitlige kvadratmeterpriser for lejeboliger 2021”.

Og da Skive Fjernvarme ikke fyrer med naturgas, har varmeudgifterne – før de nye vinduer blev monteret – været moderate 1.000 kr. pr. måned for en sådan lejlighed. Trods de nye vinduers lavere varmeforbrug vil fjernvarmeudgifterne desværre stige til 1.250 kr. i 2023.

Dette er imidlertid en forholdsvis beskeden pris sammenlignet med den øvrige boligmasse i Danmark: Dette skyldes, at selvom Skive Fjernvarme skal fungere på markedsvilkår og må købe brændsel til markedspris, er det aldrig blevet solgt til private. Driften skal blot hvile i sig selv. Overskuddet fra kraftvarmeværkets el-produktion tilflyder fjernvarmen.

AAB Skive har netop opført nogle splinternye rækkehuse på en grund, som i 60 år ikke har været handlet på ejendomsmarkedet. Her kan man leje 100 kvadratmeter helt nyt rækkehus til en husleje på 7.300 kroner før boligsikring. Og varmeforbruget bliver beskedent, fordi de nye boliger er særdeles velisolerede.

Selvom Skive Fjernvarme skal fungere på markedsvilkår og må købe brændsel til markedspris, er det aldrig blevet solgt til private. Driften skal blot hvile i sig selv. Overskuddet fra kraftvarmeværkets el-produktion tilflyder fjernvarmen

Citat: Jens Riis Bojsen

AAB Skive tilbyder også nyrenoverede 1-værelses lejligheder med nye vinduer, nyopsat stor altan, nyt køkken og nyt bad for 2.500 kr. pr. måned – før boligsikring, varme og el. Det fås ikke billigere og bedre! Boligselskabet har aktivt prioriteret et godt tilbud til enlige uden penge.

For en single, der lejer i AAB-Skive, og som udelukkende har folkepension (10.411 kr. netto efter skat) og kun meget små indtægter ved siden af (ATP 682 kr. netto efter skat), er huslejen (fratrukket boligstøtte) plus varmeudgifterne til en 2-værelses på 68 kvm. acceptabel – navnligt hvis man forstår at styre økonomien og sætte tæring efter næring. I resten af landet er boligudgifterne derimod for alle andre med små indkomster derimod en katastrofe. Hundreder af tusinder oplever en meget alvorlig krise i deres leveomkostninger.

“Hemmeligheden” bag de lave priser

Hvordan i alverdens riger og lande kan så eventyrligt lave huslejer som det ses ved AAB Skive lade sig gøre i dagens Danmark? Hovedforklaringen er, at boligselskabet AAB Skive altid har stået helt uden for det private boligmarked – og selskabet forsøger konsekvent at holde huslejerne så lave som overhovedet muligt – samtidig med at der hele tiden investeres aktivt i at vedligeholde og opgradere boligerne. AAB Skive skal ikke generere profitter. Denne politik er mildest talt det stik modsatte af Blackstone (i dag omdøbt til Kereby).

De lave huslejer i AAB Skive stiller vanviddet på det nyliberale boligmarked i relief. Krisen i leveomkostningerne for hundreder af tusinder som følge af superhøje huslejer, boligpriser og varmepriser er overhovedet ingen naturlov!