EP-valget truer med skarp højredrejning ‒ socialister må mobilisere til modstand

Søndag den 9. juni afholdes der valg til, hvem der skal sidde i Europaparlamentet for de næste fem år, herunder 15 fra Danmark. Prognoser forudsiger lige nu en skarp højredrejning, som er en trussel mod arbejderrettigheder, mod klimaet, mod minoriteter i det hele taget og mod flygtninges rettigheder.

Intern splittelse og uro på den yderste højrefløj i Europa ændrer ikke på, at de står til fremgang.

En fremgang, som de kan takke midterpartierne for, da disse har gødet jorden med deres nedskæringspolitik, racisme og diskrimination. Senest har midterpartierne åbnet muligheden for samarbejde med den yderste højrefløj, og et betydeligt højreskred kan være stødet, der gør fristelsen for stor til at modstå – konsekvenserne vil blive katastrofale.

Ideen om at forhindre migranter og flygtninge i at komme til Europa ved at samarbejde med tredjelande med blakkede ry er gradvist blevet normaliseret, og EU’s nye asylpagt cementerer dette. En fremgang for den yderste højrefløj vil brutalisere grænsekontrollen, og flygtninge i Europa vil miste (endnu flere) rettigheder og muligheder.

Klima er i fare

På klimaområdet har højrefløjen haft held til at føre et falsk narrativ, der stiller landbrugets interesser op mod den grønne omstilling, på trods af at en omstilling af landbruget er nødvendig for at sikre dets levedygtighed på længere sigt. De få sejre, der er vundet, når det kommer til udledninger, biodiversitet og forurening, risikerer at blive rullet tilbage eller udvandet.

Endelig er både højrefløjen og midterpartierne optagede af at øge oprustningen og militariseringen af EU ‒ både for at kunne styrke EU’s imperialistiske rolle, for at booste våbenindustrien og for bedre at kunne nedkæmpe fremtidige oprør og klimaflygtninge.

Internationale Socialister opfordrer til at stemme på Enhedslisten den 9. juni ‒ det er det mest progressive parti på valglisten. Men vi kan ikke sætte vores lid til de mere progressive stemmer i Parlamentet. Vi må alle være med til at organisere en kamp fra neden ved at mobilisere arbejdere, studerende og andre dele af arbejderklassen til fælles kamp. Kun sådan kan vi vise midterpartierne, at prisen for at samarbejde med højrefløjen overstiger gevinsten. Kun sådan kan vi standse det evige skred mod højre og vinde en fri og retfærdig verden.

Deltag i disse kommende aktiviteter:

Vær foran den græske ambassade den 14. juni kl. 16

Deltag i Racismefri By – København for Mangfoldigheds debatmøde om Fort Europa

Deltag i Racismefri By – Aarhus for Mangfolidgheds solidaritetarrangement ved Kærshovedgård den 22. juni