FE-skandalen: Ulovlig overvågning i årevis

Det burde ikke overraske de forargede politikere, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i årevis ulovligt har overvåget danske borgere på dansk jord via et samarbejde med den amerikanske ditto – NSA (National Security Agency).

FE har dækket over ulovlighederne og har endda overvåget en af medarbejderne i det tandløse Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Folketingets politikere har selv (minus EL) skabt betingelserne for, at efterretningstjenesterne har kunnet arbejde stort set, som de selv har ønsket det. Efterretningstjenesterne (både politiets PET og forsvarets FE) har en lang historie med ulovlig overvågning helt tilbage fra koldkrigsdagene i 50’erne og 60’erne. 

Lovlige aktiviteter overvåget

Allerede i 2013 havde whistlebloweren Edward Snowden, som måtte flygte fra USA med hans viden, leveret dokumentation om NSAs’ ulovlige og omfattende overvågning af amerikanske statsborgere på amerikansk jord samt deres samarbejde med al verdens efterretningstjenester, inklusive FE. Dokumentation, som blandt andet viste, at NSA overvågede politikere og aktivister op til FN’s COP-15 klima-topmøde i København i 2009.

I 2009 kom PET-kommissions omfattende rapport i 16 bind om PET’s ulovlige overvågning af lovlige politiske aktiviteter fra 1945-89. Den afslørede en hel perlerække af folk, som har været udsat for overvågning. Fra fagligt aktive (196 faglige konflikter blev overvåget) til kampagnen mod atombomben (og atomkraften), over fredsbevægelsen i 80’erne til klimabevægelsen (hvor overvågningen også er fortsat i dag jfr. ovenstående og COP-15). Man nøjes heller ikke med at lytte: PET oprettede et ulovligt register over folk indenfor disse aktiviteter med deres politiske tilhørselsforhold til helt lovlige politiske partier.

Se Preben Wilhjelms kommentar i Solidaritet:

https://solidaritet.dk/preben-wilhjelm-nej-tak-til-en-gentagelse-af-pet-kommissionen/

Efter PET-kommissionen leverede sin rapport, blev politikernes ansigter lagt i alvorlige folder, men der skete meget lidt. En af følgerne var nedsættelsen af det tandløse Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Men PET og FE fortsatte ikke desto mindre med at bryde loven. I flere år har TET underrettet Folketinget om, at op til 25 % af de oplysninger, man har om danske borgere, er indhentet uden en dommerkendelse. Men da TET kun kan se de dokumenter, som ledelsen i PET og FE giver dem, vil det kun være toppen af isbjerget. 

PET har blandt andet rekrutteret Morten Storm som agent i det islamistiske miljø, og det var skyld i en likvidering af en person uden rettergang. – Men det som tidligere var ”ulovligt”, bliver lovliggjort ved, at man hele tiden har strammet lovgivningen. Således giver Terrorloven fra 2006 PET mulighed for at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder. For eksempel krævede PET, at universiteter afleverer oplysninger om iranske studerende.

Magthavernes stenhårde interesser bag den demokratiske fernis

Men spørgsmålet om, hvorvidt FE og PET har handlet og handler i strid med dansk lovgivning, er et sekundært spørgsmål. Grundlæggende har der fra de danske magthaveres side ikke været nogen interesse i at have en reel demokratisk kontrol med de hemmelige tjenester. Først og fremmest fordi den herskende klasse er interesseret i, at der er en del af staten, som kan bekæmpe den indre (og ydre) fjende uden nogen som helst demokratiske fernis. Set ud fra magthavernes synspunkt er det ligegyldigt, om de overvågede borgeres aktiviteter er lovlige eller ej – men alene om de truer den eksisterende kapitalistisk orden. Det er det sidste, som er målestokken.

Enhedslistens krav om bedre kontrol med FE, som bakkes op af mange, blandt andet IT fagforeningen Prosa, er klart at fortrække frem for dagens uorden. TET har trods alt haft held til at afdække en smule af FE’s virke. 

Men mere kontrol må ikke føre til den illusion, at “så er der styr på efterretningstjenesterne”. Det er en farlig illusion, for så vil ledelsen i efterretningstjenesterne skjule sig for offentligheden og tilsynet og blot tage de reelle beslutninger i det skjulte. 

Læs også “Staten er kapitalismens stat” 

http://socialister.dk/staten-er-kapitalismens-stat/

 

.