Hvad bør der gøres? Et nyt antikapitalistisk forum

Vi bliver flere og flere, hvis politiske holdninger ikke længere har et parlamentarisk hjemsted. Vi bliver flere og flere, som ikke længere har nogen politisk repræsentation som afsæt for vores deltagelse i samfundsdebatten og vores politiske arbejde

Denne artikel blev først publiceret i Solidaritet d. 22. september 2023

  • Ingen kræver, at vi skal åbne grænserne for nogle af verdens 100 millioner flygtninge
  • Ingen kræver et totalt stop for olieudvinding i Nordsøen.
  • Ingen stempler NATO som USA’s og EU´s redskab i den imperialistiske rivalisering.

Og denne opremsning kunne fortsætte. Perspektivet om at “En Anden Verden er Mulig” svækkes

Den parlamentariske venstrefløj stiller sig tilfreds med de små lunser, som regeringen kaster for fødderne af dem. Dermed bliver den en del af nødvendighedens politik. Alternativet, antikapitalismen og perspektivet om at “En Anden Verden er Mulig” svækkes, fordi det ikke længere bliver formuleret i parlamentet.

Den parlamentariske venstrefløj stiller sig tilfreds med de små lunser, som regeringen kaster for fødderne af dem. Dermed bliver den en del af nødvendighedens politik

Citat: Lene Junker

Selvom jeg ikke har illusioner om, at grundlæggende forandringer kan ske via Folketinget, så er Folketingets talerstol – og de mange andre talerstole, det giver adgang til – ikke uden betydning for klassekampen generelt og den kamp, som faglige aktivister, antikrigs-aktivister, klimaaktivister, antiracister og flygtningevenner kæmper hver dag.

Med Enhedslistens accept af NATO og støtte til at sende våben til Ukraine er Enhedslisten i 2022 endt i en parlamentarisk blindgyde, hvor det udenomsparlamentariske ben er amputeret, og venstrereformismen gennemført i praksis.

Vi efterspørger en aktivistisk og antikapitalistisk venstrefløj

Vi har i Internationale Socialister efterspurgt en debat om, hvordan man kan skabe en ny aktivistisk venstrefløj. En venstrefløj, som ikke er bundet op på den parlamentariske logik, men deltager aktivt i kampen for socialisme både i hverdagen og på sigt.

Altså en aktivistisk og antikapitalistisk venstrefløj, der arbejder for en aktiv linje i fagbevægelsen, så den kæmper for sine medlemmer – frem for blot at holde fagbureaukratiet og Socialdemokratiet ved magten.

Et sådant forum skal ikke erstatte de eksisterende bevægelser, den parlamentariske venstrefløj eller de revolutionære smågrupper. Snarere kan det være et sted, hvor folk kan diskutere på tværs og handle fælles, når der er enighed om det

Citat: Lene Junker

En antikapitalistisk venstrefløj skal inkludere aktivister fra klimakampen og de antiracistiske og flygtninge-venlige netværk, hvor masser af aktivister savner svar på, hvordan man kan skabe et bæredygtigt, lige og social retfærdigt samfund, når markedskræfterne hele tiden står i vejen.

Vi har i 2023 arbejdet på at fremme et sådant forum, hvor vejen frem for venstrefløjen kan diskuteres … uden at man skal forlade den organisation, man er en del af.

En ny organisation/forum

Lokalt har vi haft en vis succes med det i Odense. Vi har deltaget i Kommunistisk Partis “Rød Sommerlejr”. Og vi har haft uformelle drøftelser med enkeltpersoner. Vi deltager også i Enhedslistens Græsrodsnetværks konference lørdag 23. september. Denne gang er den åbnet for tidligere medlemmer. Vi hilser forslagene om at danne en ny organisation eller et nyt forum meget velkomne.

Et sådant forum skal ikke erstatte de eksisterende bevægelser, den parlamentariske venstrefløj eller de revolutionære smågrupper. Snarere kan det være et sted, hvor folk kan diskutere på tværs og handle fælles, når der er enighed om det.

I løbet af 2023 har der været mange anledninger, hvor behovet for et antikapitalistisk forum var helt tydeligt. Tyveriet af store bededag og OK23. Og både klimakampen, antiracismen og krigsmodstanden mangler den luft under vingerne, som et antikapitalistisk forum kunne bidrage til.

Desuden kan vi se frem til OK24, hvor de offentligt ansatte står over for et afgørende slag, de kun kan vinde, hvis de bliver i stand til at stå sammen og strejke sig igennem til resultater.

Det ville være stærkt, hvis græsrodskonferencen bragte os et skridt videre mod et antikapitalistisk forum.