Ja til OK23 – hvad så nu? Interview med Benny Vinther Jensen, formand for 3F Industri i Aalborg

Før forhandlingerne om OK startede, talte vi med Benny Vinther Jensen, formand for 3F Industri i Aalborg og Jonas Andersen, formand for murerne i 3F BJMF i København om, hvad de forventede sig af OK23. Her efter at hele OK23-forløbet er afsluttet, har vi igen talt med Benny Vinther Jensen.

Socialistisk Arbejderavis (SAA): Det samlede OK-forlig blev vedtaget med 80% af de afgivne stemmer. I 3F Industri Aalborg stemte 70%, og af dem stemte 70% NEJ. – Hvad er det, I har gjort  i Aalborg, som kan forklare både den høje stemmeprocent og så høj en NEJ-procent? 

Benny: Først havde vi haft gode, grundige, skarpe debatter om OK23, hvor der var et lille mindretal, som ville stemme ja, men i industrigruppe-bestyrelsen var der et flertal for at stemme Nej. Fagforeningen indkaldte så til  aktivitetsmøde og inviterede alle til at komme med forslag og ideer. Derfra fik vi skabt begejstring og aktivitet blandt vores tillidsrepræsentanter og fagligt aktive. Det var faktisk dem, som gik forrest. Og som kampagnen udviklede sig, især den del, hvor tillidsrepræsentanter fra de enkelte arbejdspladser stod frem på Facebook og opfordrede til at stemme nej, rykkede det, fordi det blev delt igen og igen og vores kampagne kom rigtig langt ud. Det er bare ikke nok, at en fagforening mener og siger noget. Det er først når vi også gør noget, at vi får flere engageret. På aktionsdagen den 5. april holdt vi demonstration, og de sidste to dage inden afstemningen sluttede, havde vi ringe-aktiviteter, hvilket helt sikkert har hævet stemmeprocenten.

SAA: Fagbevægelsens kollektive styrke blev ikke sat ind for at sikre det realløns-tab, som inflationen har skabt. Ej heller en omfordeling af de værdier, som arbejderne har været med til at skabe. Så nu skal alle industriarbejdspladser selv hente resten ved lokale lønforhandlinger. Hvordan har I forberedt jer på det? 

Benny: Vi har jo hele tiden sagt på møderne, at der snart skulle gang i de lokale lønforhandlinger, men Nej-kampagnen har fyldt det hele, så vi er ikke specielt forberedte. Men nu har industriens topforhandlere jo sagt, at vi sagtens kunne hente de sidste ⅔ lokalt på de enkelte virksomheder, så jeg tænker, at det lægger et vist pres på arbejdsgiverne. 3F og Metal har et godt samarbejde på de enkelte arbejdspladser, så selvom vi var uenige om OK23, vil vi stå sammen om at hæve lønnen.

SAA: SVM regeringen spiller på alle tangenter, hvad angår at forøge arbejdsudbuddet. F.eks. at forringe seniorpensionen. 3F Aalborg er også med i en kampagne for at bevare seniorpensionen. 

Benny: Ja, vi er med i et “3F Netværk” sammen med ca 12 andre 3F-afdelinger. Det er først og fremmest et fagligt netværk og det tæller alle politiske grene af fagbevægelsen. Det startede med en “Stop68”-kampagne mod at hæve pensionsalderen. Nu laver vi en kampagne for at bevare seniorpensionen mod de forringelser, som regeringen planlægger. Vi har lige haft møde, og mange synes at regeringens tyveri af store bededag var noget af en maveplasker. Men vi har en forhåbning om at kunne bevare seniorpensionen.

Fra stormøde mod OK23 i Fredericia d. 1. april. Foto: Lene Junker

SAA: Du var medindkalder til stormødet for Fællesinitiativet “Nej til OK23” den 1. april. Den skabte landsdækkende sammenhold og solidaritet på tværs af fag og sikrede en kort, fælles Nej-kampagne.

Bliver der arbejdet på, at dette “faglige fælles initiativ” fortsætter og får en mere permanent organisering?

Benny: Det ser jeg gerne. Vi har jo haft det før. Det var en række 3F-afdelinger, som organiserede stormødet den 1. april. Vi fik dog folk med også uden for 3F. Desværre blev vi overrumplet af, at afstemningen sluttede allerede den 12. april. Vi forventede, at en Nej-kampagne skulle køre to uger mere. 

Der kommer helt sikkert mere “lort” fra regeringen, som vi skal stå aktivt op imod. Og vi er jo stadig utilfredse med både bededags-tyveriet og det OK23-forlig, som blev vedtaget, slutter Benny Vinther Jensen, formand for 3F Aalborgs Industrigruppe.

BJMF – bygningsarbejdernes københavnske afdeling skriver:

Det samlede resultat i 3F’s Byggegruppe blev et NEJ til OK23. De 3 hovedkrav for bygningsarbejderne på landsplan var ifølge 3F’s byggegruppes spørgeskema:

Kædeansvar, fuld løn under sygdom og forbedring af arbejdsmiljøet.

Vores krav blev ikke indfriet

Vi må sande, at disse krav ikke blev indfriet ved OK23, og at dette må være hovedårsagen til at af bygningsarbejderne i 3F har stemt NEJ til overenskomsten.

Medlemmerne har talt, men blandt vores medlemmer i BJMF mærker vi en markant utilfredshed med resultatet – og vi har tilmed haft historisk høj stemmedeltagelse blandt BJMF’s medlemmer. Der kan være mange grunde til utilfredsheden. Vi mener ikke, at den økonomiske ramme fra industriforliget er stor nok til at sikre en reallønsfremgang for det store flertal af kollegerne, ligesom vi heller ikke har fået tilstrækkeligt værn mod social dumping i form af et kædeansvar. Vi har stået i en historisk god forhandlingsposition med rekordoverskud hos virksomhederne, stigende inflation og regeringens indblanding i overenskomsterne. Vi mener ikke at forhandlingspositionen er udnyttet til fulde, og vi mener ikke, at arbejdsgiverne har givet sig tilstrækkeligt ved forhandlingsbordet.

Byggeriarbejderenew til demonsration d. 12 januar 2023. Foto: Ole V Wagner

Aktiv overenskomst kampagne og stormøde for Nej til OK 23

BJMF har haft en aktiv overenskomst-kampagne, hvor vi har stået sammen og støttet hinanden på tværs af fag og brancher. Vi mødtes med gode kollegaer fra hele landet i Fredericia d. 1. april, hvor vi gav håndslag på at bakke op om hinandens krav og kæmpe loyalt sammen for et NEJ til OK23. Her blev der sået et frø til et fælles samarbejde, som vi vil bygge videre på frem til næste overenskomstforhandling i 2025.

Nye sværdslag med regeringen.

Der venter mange store sværdslag forude. Når vi har en regering, der kan underkende vores overenskomster og fratage os en fridag. Samtidig ytrer de, at dette blot er begyndelsen, og at danskerne skal arbejde mere. Så ved vi, at fagbevægelsen får travlt i den kommende tid.

Solidaritet med offentlige ansatte

Om lidt starter forhandlingerne for de offentligt ansattes overenskomst, OK24. Når lønstigningerne på det private arbejdsmarked er for spinkle i forhold til inflationen, så bliver det ikke uden kamp, at vores offentlige kollegaer får sikret deres lønninger. Vi stiller os solidariske med de offentligt ansatte, og støtter kampen for at deres forhold bliver løftet!

Kærlighed og klassekamp

Vi vil forsætte den aktive kamp for gode løn-og arbejdsforhold for alle kollegaer. Det gælder, når vi laver fagforeningsarbejde i dagligdagen, men også når vi kigger frem imod OK24 og OK25.