Kunsten som symbol på menneskers kamp mod undertrykkelse.

Kina vil af med det sidste synlige mindesmærke for “Massakren på den Himmelske Freds Plads”  Hongkongs universitet har for nylig gennem sit amerikanske advokatfirma bedt den demokratibevægelse, som myndighedernes har gjort ulovlig, om at fjerne “skamstøtten” i løbet af 5 dage. 

Det har medført en verdensomspændende kampagne, som Jens Galschiøt og hans værksted har været krumtappen i. Så fra, at Kina og Hongkongs myndigheder så deres snit til nærmest administrativt at fjerne eller ødelægge skulpturen og dermed symbolet på kampen for frihed i Kina, ja så er “skamstøtten” blevet omdrejningspunktet for den fortsatte kamp for frihed og demokrati i Hongkong og Kina.

Jens Galschiøt og demokratibevægelsen i Hongkong

Billedhuggeren, Jens Galschiøt, skabte skulpturen “Skamstøtten” i 1997 i  samarbejde med Demokratibevægelsen i Hongkong. Siden har den stået på Hongkongs universitet. 

1997 var også året, hvor “Et land – to systemer” aftalen mellem Storbritannien og Kina blev indgået. Hongkong tilhørte nu Kina, som til gengæld skulle respektere Hongkongs politiske system.

“Skamstøtten” er det eneste synlige mindesmærke for “Massakren på den himmelske freds plads” i Peking i 1989, som er kendt fra det ikoniske foto, hvor én person står foran tanks på Den Himmelske Freds Plads den 5. juni, der gik verden rundt. Men hvad skulle alle de tanks der, når der ingen mennesker var?

Studenter og arbejderoprør i Kina i 1989

Oprøret i 1989. Foto: Wikimedia Commons

Siden april var der udbrudt omfattende studenterprotester, “Op med demokratiet. Ned med diktaturet”.  En sultestrejke der omfatter tusindvis af mennesker. Protesterne breder sig til fabrikkerne, som strejker og arbejderne deltager i protesterne sammen med studenterne. Den kinesiske regering erklærer undtagelsestilstand og hæren rykker ind og slagter tusindvis af arbejdere og studenter. Så massakren foregik rundt omkring i byen og da hæren nåede Den Himmelske Freds Plads, var oprøret slået ned.

Hård kamp for at sikre “skamstøttens” eksistens i Hongkong

Det har siden 1997 været en hård kamp at sikre “skamstøttens” eksistens i Hongkong. Det er alene takket være demokratibevægelsen, og den globale solidaritet, at den står der endnu. Gennem de sidste par år er demokratibevægelsen i Hongkong svækket fordi Kina hele tiden indskrænker Hongkong-borgernes demokratiske rettigheder. Den nationale sikkerhedslov som gælder i Kina, gælder nu også i Hongkong. Bevægelsens ledere er fængslet og den frie presse lukket. Dertil kommer lockdown pga. corona.

Jens Galshiøt siger om sin kunst:

SKAMSTØTTEN BLIVER STØRRE

Skamstøtten har stået i 24 år i Hong Kong som monument over rædslerne på den Himmelske Freds Plads i 1989. Måske vakler fundamentet under den i disse dage, da de kinesiske myndigheder gennem et amerikansk advokatfirma har orkestreret et forsøg på attentat mod kunsten.

Men kunsten vil altid vinde! Uanset forsøg på at omskrive historien og lægge slør over fortiden, så vil kunstens symboler altid bestå og vokse sig stærkere og stærkere, for kunsten vil altid bære en fortælling i sig og med sig, som resonerer med vores fælles hukommelse i den aktuelle virkelighed. En skulptur er ikke en statisk konstruktion, men vil altid spejle tid og kontekst, og fornyr derved dynamisk rummet omkring sig.

Det lys, der kastes på kunsten, er levende og foranderligt på tværs af tid og rum. Kun tavshed kunne stumme Skamstøtten, så Kina har gjort den stærkere, og dag for dag vokser den sig højere, så den nu kan ses kloden rundt. Folk samles omkring den, fordi den bærer humanismens frø i sig.

Kunstens udødelighed er sikret, og vi vil sejre i humanismens, demokratiets og sandhedens navn, og selv hvis Skamstøtten destrueres, så vil den kaste sin slagskygge ikke bare på tværs af grænser, men som ukrænkeligt symbol i vores allesammens bevidsthed. Riger forgår, mens kunsten består”

Folk samles omkring Jens Galschiøts kunst, fordi den bærer humanismens frø i sig

Sådan har det været  siden Jens Galschiøt i 1993 skabte skulpturen “Min Indre Svinehund”. Faktisk blev der støbt 20 af dem, og i løbet af én dag blev de alle stillet op i 20 europæiske byer, illegalt i samarbejde med lokale aktivister. Det var et opråb og en protest mod den voldsomme nationalisme og racisme, som blev udløst i Ex-Jugoslavien og som resten af Europa enten fulgte passivt eller så nye muligheder i.

 COP21 i Paris

Jens Galschiøt deltog også aktivt med en række kunstinstallationer ifm. FN’s klimakonference i Paris i 2015 sammen med klimaaktivisterne. Mest kendt er nok skulpturen med den udhungrede isbjørn ( foto)

Skamstøtten på Christiansborg

I slutningen og 2019 kom demokratibevægelsen i Hongkong under voldsomt pres. Det fik Jens Galschiøt til at søge om tilladelse til at stille den den op på Christiansborg i januar 2020 i solidaritet med bevægelsen i Hongkong. Der stod den i 3 måneder, selvom Kina forsøgte at lægge pres på Københavns Kommune for at få dem til at trække tilladelsen tilbage. Opstillingen af Skamstøtten skete i samarbejde med Amnesty International og Alternativet. (Foto)

Kampen mod racisme og Danmarks umenneskelige flygtningepolitik.

Ved utallige lejligheder og på mange forskellige måder har Jens Galschiøt bragt sin kunst i spil og placeret sig selv som en del af en bredere humanistisk bevægelse. Det glæder ikke mindst solidaritet med verdens flygtninge og kampen mod Danmarks umenneskelige flygtningepolitik. 

Galleri Galschiøt er åben for alle interesserede. Læs mere på Galschiøt.com