Perspektiverne i sygeplejerskernes kamp

Regeringen og de nyliberale politikere bilder sig ind, at de skulle kunne vinde over sygeplejerskernes kamp for en anstændig løn. Men også selvom de skulle få held til at tromle sygeplejerskerne, så vil disse reagere ved at “stemme med fødderne” 

Lige nu er der 4.700 ubesatte stillinger kun på landets sygehuse (hjemmeplejen er ikke med) ifølge en opgørelse af Dansk Sygeplejeråd (sygeplejerskernes fagforbund, DSR). Herudover overvejer mange deres fremtid indenfor dette fag, hvor løn og arbejdspres er uantagelige. Derfor er søgningen til fagets uddannelse faldet i 2021 – trods manglen på uddannede sygeplejersker! Samtidig er arbejdet så hårdt, at halvdelen af alle sygeplejerskerne på hospitalerne kun kan overkomme at arbejde på deltid. Så der er skrigende mangel på sygeplejersker.

Regeringens og det borgerlige folketingsflertals politik med at forsøge at knuse sygeplejerskernes krav kan ikke andet end at tvinge sygeplejerskerne til at forlade faget, uanset om det vil gå hurtigt, eller om de blot vil “sive” lige så stille. 

Forsøgene på at tromle sygeplejerskerne har fået stor hjælp af medierne, som villigt har ageret talerør for masser af usandheder: At sygeplejerskernes løn skulle være høj, at arbejdet ikke skulle være hårdere end så mange andre, samt at det skulle være tvivlsomt, om manglen på sygeplejersker i de kommende år skulle være stigende. 

Det vil få konsekvenser: Når sygeplejerskernes løn overhovedet ikke svarer til kravene, det høje ansvar for liv og død og det uacceptabelt høje arbejdstempo, vil de søge væk fra faget. 

Manglen på sygeplejersker

Forholdene har længe været groteske indenfor sundhedssektoren: Manglen på sygeplejersker som følge af de uacceptable løn- og arbejdsvilkår – som de nyliberale politikere har nægtet at gøre noget ved – har bevirket, at brugen af vikarer er steget meget kraftigt. I stedet for at arbejde på fuld tid i faste job har mange sygeplejersker i stedet valgt at være tilkalde-vikarer til betydeligt højere lønninger, som forværrer de nedskårne hospitalers økonomi endnu mere. Det kan man ikke bebrejde sygeplejerskerne for – de forsøger blot at overleve i et umuligt system, som politikerne har ansvaret for.

Det betyder, at krisen i sundhedssektoren vil blive forstærket: I 2007 manglede der 1.500 sygeplejersker, i 2021 mangler 4.700 og i 2025 forventer DSR, at der vil mangle 6.000. Forvent yderligere stigninger!

“Den danske models” fallit er også sundhedsvæsenets fallit

Igen og igen har vi hørt det faglige bureaukrati skamrose den såkaldte “danske model”, hvor regering, arbejdsgivere og fagforbund på angivelig “lige fod” skulle forhandle løn og arbejdsvilkår. Denne model for klassesamarbejde har spillet fallit: Indenfor sygeplejerske-området har regeringen dikteret en lav lønramme – og derfor har der ikke været meget at forhandle om. Slet ikke til at rette op på dette kvindefags historiske lønefterslæb og oven i dette mange års nyliberale nedskæringer. 

Og alle fagforbund har accepteret denne lave løn ramme. Og opfordret deres medlemmer til at acceptere det. Men sygeplejerskerne trodsede deres ledelse i DSR. Bagefter har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), med næb og klør har  forsøgt at undgå at støtte sygeplejerskernes strejke. 

Fagbevægelsens venstrefløj har støttet sygeplejerske strejken, men denne støtte er kun kommet tøvende og i alt for begrænset omfang. 

Sygeplejerske-strejken peger derfor på en fagbevægelse i krise – og en reelt ikke-fungerende “dansk model”. Sundhedssektorens krise vil derfor blive forstærket, når sygeplejerskerne “stemmer med fødderne”. 

http://socialister.dk/nej-til-pigeloen-ja-til-ligeloen/

http://socialister.dk/sygeplejerske-strejken-kan-vende-krisen-i-pleje-og-sundhedssektoren/

http://socialister.dk/sygeplejerskerne-kan-vinde/