SVM regeringens “arbejdspligt” skaber et brunt B-hold

“Kvinder med ikke-vestlig baggrund skal stå op om morgenen, smøre en madpakke og cykle afsted på arbejde. Det er godt for dem selv, for deres børn og for samfundet,” siger Mette Frederiksen om regeringens udspil om arbejdspligt.

Allerførst: Vi har i Danmark allerede arbejdspligt, hvis vi skal modtage nogen form for offentlig ydelse. Vi skal alle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men det er da heller ikke dét, der er det nye.

Hvad Mette F og regeringen reelt vil, er at skabe et brunt B-hold af arbejdere, som skal presse lønnen. Forslaget er nemlig rettet mod modtagere af den ekstra lave integrationsydelse (SHO-ydelsen), samt personer, som er kommet til Danmark før 2008. Det er ca. 27.000 personer, som skal gå til under 50 kr. i timen – før skat, uden pension, ingen dagpengeret, ingen feriepenge – ingen overenskomst!

Løndumping i kvinderfag

Kvinderne skal f.eks. “smøre madder” og “vaske tøj for de ældre”, foreslår statsministeren. På den måde vil den socialdemokratisk ledede regering med et slag indføre løndumping i især typiske kvindefag, som i forvejen er udpræget lavtlønnede og kønsskæve, og samtidig genstarte hetzen mod indvandrere fra såkaldt ikke-vestlige lande. Og pyt så med, at indvandrere og flygtninge for tiden – uden regeringens statsracistiske og arbejderfjendske forslag – stormer ind på arbejdsmarkedet som aldrig før.

Hvad Mette F og regeringen reelt vil, er at skabe et brunt B-hold af arbejdere, som skal presse lønnen

Citat: Bo Steffan Nielsen

Det handler nemlig ikke om hvad, der “er godt for dem selv og deres børn”, men om neoliberal individualisering af velfærd, om at fastholde indvandrere og flygtninge som syndebukke, og om at presse lønnen midt i en inflationskrise. Højrefløjspolitik, som Fogh ikke kunne have gjort bedre.

Men vi vil ikke finde os i at blive spillet ud mod hinanden i et ræs mod bunden. Indvandrerkvinder og deres børn får det ikke bedre af at blive fattiggjort, og det er ikke i arbejdernes interesse at hverken velfærden eller lønnen presses for en minoritet i vores klasse.

Lad os i stedet rejse modstand mod regeringens forslag på vores arbejdspladser, fagforeninger, uddannelsessteder og på gaden.