Landsdækkende aktionsdag den 13. november: Flygtninge er velkomne – lige rettigheder og muligheder for alle

Siden starten af 2021 har mange syriske flygtninge for mistet deres opholdstilladelse. Samtidig er der bygget en landsdækkende bevægelse med landsdækkende aktionsdage den 19. maj og 31. august. Syrernes egen 6 uger lange sit-in foran Christiansborg har været unik. Nu kaldes der til landsdækkende aktionsdag lørdag d. 13. november.

Der har været  fokus på kommunalvalget hele efteråret, hvor vi har forsøgt at stille byrådspolitikere og kandidater til ansvar for den politik, deres partier fører på Christiansborg. De skal hverken dække sig ind under, at det er Christiansborg-politik eller en myndighedsafgørelse, som de ikke har indflydelse på. Alle har indflydelse på hvad der sker i et demokratisk samfund. Vi har alle demokratiske rettigheder og mulighed for at ytre os frit.

Vigtigt har det været at finde allierede blandt socialdemokratiske byrådskandidater. De findes alle steder og de spiller en nøglerolle i at ændre den S-toppens politik.

Der har også været forsøgt at involvere de faglige organisationer på uddannelsesområdet, som tidligere har kritiseret regeringens politik. Det samme gælder FOA, hvis medlemmer lever med de midlertidige opholdstilladelser og frygten for at miste retten til at bo i Danmark.

Det er Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælps Ungdom og Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, som har været tovholdere og forsøgt at koordinere de mange lokalt baserede aktioner og demonstrationer. 

Da Socialistisk Arbejderavis gik i trykken den 3. november var der planlagt aktioner i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Åbenrå, Silkeborg, Vejle, Samsø, Nyborg, Svendborg, Hillerød, Ringsted og Slagelse. Se din lokale demonstration her.

Solidaritet med flygtningene i hverdagen 

Flygtninge er ikke fremmede, men klassekammerater, kollegaer, naboer og venner, som vi deler en hverdag med. Der er så meget brug for konkret solidaritet og hjælpsomhed, fordi den umenneskelige flygtningepolitik rammer stadig flere. 

Der er også brug for at lokalpolitikerne tager et konkret ansvar for borgerne med flygtningebaggrund i deres by. Det gælder især R,SF og Ø som er modstandere af at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelse. Og der er brug for at andre politikere, som stadig står for humanisme og solidaritet, også siger fra overfor den umenneskelige flygtningepolitik, som regeringen fører. 

I den seneste tid er klassekammerater til udvisningstruede syriske børn og unge stået op for deres kammerater og arrangeret demonstration til støtte for dem. Kan det ske i Odense og Vordingborg, kan de ske alle steder.

Elever fra Tarup skole i demonstration til fordele for deres syriske klassekammerater 8.10. Foto: Maryam Jasim

Det skete i Odense, hvor en syrisk familie med fire børn, mistede deres opholdstilladelse. Elever fra 8. klasse på Tarup Skole tog initiativet. Det rykkede også i de andre klasser på skolen, hvor de syriske børn går og på Sosu Skolen, hvor den ældste datter går. 

De kontaktede Fyens Stiftstidende og Racismefri By – Odense for Mangfoldighed. Avisen løftede sagen ud til hele byen og Racismefri By – Odense for Mangfoldighed var med til at sikre at demonstrationen blev en fantastisk smuk, hjertevarm og energisk oplevelse for de 300 deltagere. Rigtig mange elever talte og satte ord på deres syriske kammeraters situation og det uforståelige i at de ikke kunne blive i Danmark. Den radikale børne og unge rådkvinde, Susanne Crawley gav demonstrationen nogle få ord med på vejen. Det sammen gjorde formanden for Odense Lærerforening, Charlotte Holm. Med hjemmelavede skilte, hjerter, bannere og slogans gik demonstrationen rundt i byen og fangede manges venlige opmærksomhed.

En uge senere var der støttedemonstration for en syrisk familie fra Lundby i Vordingborg Kommune. Den har også har mistet opholdstilladelsen.

To af børnene går på Svend Gønge Skolen, og her var det elevrådsformanden og en veninde, som tog initiativ til demonstrationen. Der var taler fra Michael Larsen fra Radikale Venstre og den socialdemokratiske borgmester, Mikael Smed.