Ydermere er der meget stor usikkerhed omkring hvor mange der har været smittet af corona-virus. Samtidigt opfordres vi alle til at undgå smitte med corona-virus, da COVD19 er en særdeles alvorlig sygdom.Regering og myndigheder arbejder nemlig ud fra en målsætning om at opnå flok-immunitet, vel vidende at mange vil blive alvorligt syge og dø af sygdommen – såvel yngre som ældre. Her er det ikke svært at regne ud, at sundhedspersonale og andet “front-personale” og deres familier vil komme til at blive overrepræsenteret.

WHO fraråder

Verdenssundhedsorganisationen WHO fraråder faktisk denne strategi om at opnå flokimmunitet, “da 10-20 procent vil blive alvorligt syge, og det vil presse landenes sundhedsvæsen. I stedet skal man teste, spore smittekilden, inddæmme den og behandle, lyder det. Hvis du ikke ved, hvor det brænder, kan du heller ikke slukke branden. Det gælder ikke kun ved coronavirus, det gælder ved alle virusser”.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-04-02-her-er-danmark-og-who-uenige-skal-vi-vaere-bekymrede

Man skulle jo derfor mene, at det er nu vi som samfund for alvor skal holde fast i nedlukning og inddæmning, fremfor at smide det hele på gulvet og starte forfra med en ny epidemi-bølge, der risikerer, at blive endnu værre!

 Tydelige interessemodsætninger

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak har ved flere lejligheder erklæret sig er uenig i WHO’s budskab om at teste og teste for at få bugt med coronavirussen, da man så opnår ikke den samme flokimmunitet (det anslås at 60% skal have haft sygdommen), hvor store dele af befolkningen bliver smittet under epidemiens første bølge og dermed bliver immune over for sygdommen.

Men hvorfor går regering og myndigheder efter et mål om flokimmunitet, når det forventes, at der inden for et år ligger en vaccine mod covid 19?

Erhvervslivets interesser

Det nærliggende svar er, at erhvervslivets interesser vejer tungere end hensynet til befolkningens sundhed. Til stor overraskelse for offentligheden har det nemlig vist sig, at tunge drenge fra erhvervslivet onsdag i sidste uge blev inviteret indenfor i NOST (Den Nationale Operative Stab), som har til opgave at koordinere myndighedernes indsats under Corona-epidemien. Her sidder blandt andet repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Mærsk, Carlsberg og Novo.

https://politiken.dk/indland/art7738392/Industrien-har-f%C3%A5et-fast-s%C3%A6de-i-regeringens-kontrolt%C3%A5rn-under-krisen?fbclid=IwAR1rMCwT_LN9FHn3mJMrLlpOYn1TUsPAQxRDTYrpnOFQEN_0zDirPuHcY10

Her til morgen i TV2 nyhederne kunne Allan Randrup, professor i eksperimentel virologi, da også orientere om, at erhvervslivet er blevet bedt om at fortælle hvor de gerne vil have samfundet åbnet op igen.

Vi siger derfor:

  • Drop målsætningen om flokimmunitet, det vil koste unødvendigt mange menneskeliv !
  • Sæt produktionen og prissætningen af værnemidler under offentlig demokratisk kontrol !
  • Sæt udviklingen af medicin og vaccine mod epidemier under offentlig og demokratisk kontrol !

Lad os kræve af magthaverne, at de samarbejder om at inddæmme COVID 19 – herhjemme som internationalt – der er rigdom nok i DK og i verden til at gøre det – men det kræver, at markedskræfterne sættes ud af kraft og produktion og forskning underlægges demokratisk kontrol!

http://socialister.dk/de-skandaloese-politiske-grunde-til-myndighedernes-noelen-i-starten-af-corona-epidemien/

http://socialister.dk/international-socialist-tendencys-udtalelse-om-corona-epidemien/