Mette Frederiksens Nytårs tale: Bullshit and same shit

Mette Frederiksens nytårstale fortæller om en regering, som spræller i nettet i forhold til klima og velfærd. Den kan ikke levere på økonomi i forhold til velfærden og tør ikke gå til biddet i forhold til klima. 

På velfærdsområdet har den sidste finanslov for 2022 med al tydelighed vist,  at reel opretning af velfærden fra årtiers mishandling ikke er på dagsordenen. I stedet får vi en lang fortælling om afbureaukratisering og frikommuner. Ældresagen og andre (inklusive EL) har påpeget, at dette kan være en spareøvelse medmindre man sikrer nogle grundlæggende rettigheder for brugerne, så kommunerne ikke kan snyde på vægten.

Bundlinjen er, at der sandsynligvis hverken kommer flere hænder eller bedre velfærd. Så kan man pakke det nok så pænt ind. Det er virkeligheden, og som Lucca Pristed talsmand for de strejkende sygeplejerskerne siger i Politiken – ”Der ligger en bombe under hele den offentlige sektor, og den kommer til at eksploderer.”

Mette Frederiksen havde også en ”udlændinge twist” på ældreplejen.  Den bebudede 37 timers ”arbejdspligt” blev igen racialiseret ved at pege på at ”indvandrerkvinder” kunne gå til hånde og gør nytte på plejehjemmene. Derved bidrager Frederiksen til yderligere stigmatisering af en bestemt gruppe hvor racistiske associationer i forvejen står i kø.

På klimaområdet siger hun ganske vist, at nu kommer CO2 afgiften. Men det er efter lang tids nølen og stort pres fra støttepartierne. Ellers var det en gang øregas og selvtilstrækkelig ”greenwashing” af Danmark for at være et foregangsland.

Sagen er, at Danmark allerede marts 2021 havde opbrugt hvad der tilkommer os af verdens ressourcer. Danmark er helt i top hvad angår CO2 udledning pr. indbygger. Vi har intet at belære andre om. Den smarte vision om grøn indenrigsflyvning i 2030 lyder godt, men betyder intet i forhold til flytrafikkens samlede udledning, som stammer fra langdistanceflyvning. Her vil regeringen ikke gribe ind.

Ellers ikke et ord om udlændingepolitikken. Så same shit. Og en masse bullshit. Der er nok at slås for folks i 2022.

Godt Rød Nytår og god kamp derude.