Nytårstalen: Hvor skal de “vagtsomme øjne” kigge hen?

Mette Frederiksen talte i sin nytårstale om de ”vagtsomme øjne” der ”skal mødes af et samfund, der tror på hver eneste af os”. Holder dette udsagn i virkelighedens verden?

Vil de ”vagtsomme øjne” tro på et samfund med Mette Frederiksen ved roret, der lige har produceret en voldsom stigning i antallet af mennesker, som står i kø for at få et julemåltid? Det er steget fra 45.000 i 2001 til 65.000 i 2022. Eller på en SVM-regering, som har skrottet planer om en kontanthjælpsreform, som ville havde afskaffet kontanthjælpsloftet? Næppe.

SVM-regeringen vil prioritere skattelettelser for milliarder, der skal betales af den forringede velfærd, som bliver konsekvensen. Det er en regering, som vil have os til at arbejde mere for at betale for våbenindustriens fortjenester. Og som understøtter den vestlige imperialismes proxykrig i Ukraine.

De ”vagtsomme øjne” skulle hellere have øjnene stift rettet mod, hvem man ikke beder om at ”yde” noget til at bekæmpe Putin, inflationen og den økonomiske krise. Det er virksomhedsejerne og aktionærerne.

Citat: Internationale Socialister

Selv om der ingen forbindelse er mellem forsvarsbudgettet og afskaffelsen af Store Bededag. Regeringen kan ikke en gang producere et regnestykke, som sandsynliggør dette ”patriotiske” offer, som lønmodtagerne skal lide. Det eneste, der sker, er, at arbejdsgivere får en ekstra arbejdsdag ud af lønmodtagerne.

De ”vagtsomme øjne” skulle hellere have øjnene stift rettet mod, hvem man ikke beder om at ”yde” noget til at bekæmpe Putin, inflationen og den økonomiske krise. Det er virksomhedsejerne og aktionærerne.

Mens lønmodtagerne kun har fået lønstigninger for 3,5 % det seneste år, og mens inflationen har været på det tredobbelte, har det gennemsnitlige overskud for danske virksomheder de sidste fem år været 10 %. Regeringen har selvfølgelig heller ingen planer om at øge selskabsskatten, som er helt nede på 22 %. I 1989 var den på 50 %. Konsekvensen af dette er, at over de sidste godt 30 år er lønmodtagernes andel i værditilvæksten faldet og faldet.

Det har givet sig udslag i to fundamentale forhold. Forringet velfærd og et meget mere ulige samfund. Mette Frederiksen snakker om ”barndommens gade” (med henvisning til Tove Ditlevsen) som noget fortidigt, men for titusindvis af mennesker er det den skinbarlige virkelighed.

Intet af det, som SVM står for, vil forhindre denne proces. Den vil fortsætte uantastet, medmindre den møder modstand. Et godt sted at starte er at gøre alt for, at OK23 på de private område bliver et hedt forår for de rige og deres efterplaprere i SVM-regeringen.