Stop og bekæmp en kommende SV regering

En mulig kommende SV-regering, vil bliver gift for arbejderklassen og for en mere grøn og rød politik.

Ildevarslende udtaler Jakob Ellemann til TV 2 News, ”Hvis man skal lave den her bro henover midten, så må det være fordi, man kan noget mere på både skat og arbejdsudbud, hvor vi fremtidssikrer vores velfærdssamfund“.

Socialdemokratiet mener ligeledes at ”reformer” er ”nødvendige” for at redde indtjeningen for kapitalisterne. Mette Frederiksen har sagt, at hun er klar til at sluge kameler og gå på kompromis – også på den økonomiske politik. “Vi kan lige så godt få revet plasteret af“.

”Nødvendighedens politik”, som det blev døbt under Thorning regeringen, betyder først og fremmest at øge det de kalder ”udbud” af arbejdskraft. Dvs. gør det attraktivt for folk at yde mere og blive længere på arbejdsmarkedet, og på den anden side piske dem som er uden for arbejdsmarkedet så de tager et arbejde.

Modstand mod dannelse af denne sorte regering må start nedefra. Der må være mange menige socialdemokrater som ikke kan se sig selv i projektet

Citat: Internationale Socialister

De kan åbenbart blive enige om en reduktion af topskatten og større fradrag for dem som er i arbejde. De manglende skatteindtægter skal dækkes af nedskæringer andre steder. For eks. af de studerende via nedskæring i SU på kandidatuddannelsen og reduktion af de humanistiske kandidatuddannelser til 1 år. Eller ved afskaffelsen af seniorpensionen, som VLAK-regeringen vedtog som svar på Arne-pensionen. Den har viste sig at være mere attraktiv end Arne-pensionen pga. af ydelsen. Eller at droppe aftalen fra juni om hjælp til de fattigste børnefamilier og afskaffelsen af loftet på kontanthjælpen.

Men også på andre områder betyder en SV-regering fortsat højredrejning. Både på forsvarsområdet og udlændingeområdet er der enighed mellem de to partier. Der vil sandsynligvis være et stort pres både fra NATO og resten af blå blok for at de 2 % af BNP, aftalt i Forsvarsforliget i år, skal opnås inden 2030. Det vil opæde hvad der ellers kunne gå til genopretning af velfærden.

På klimaområdet kan man forestille sig hvad en SV-regering kan komme af sted med ikke at gøre. Det bliver et forstærket nøleri, hvor en CO2 afgift for landbruget vil blive modsvaret af kompensation til landmænd. Og ellers håbe på Dan Jørgensens hockeystav!

Modstand mod dannelse af denne sorte regering må start nedefra. Der må være mange menige socialdemokrater som ikke kan se sig selv i projektet. Indtil videre har FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) lurepasset og kun pippet op om enkelt ting, såsom topskattelettelser. Men ikke mod selve projektet. Kræv at din fagforening tager stilling så regeringsdannelsen forhindres og ellers møder modstand fra dag et. Og deltag i de protester som trodser den kommende regerings politik på alle områder.