Forstå corona-krisen og stå sammen imod den

Corona-pandemien vil dominere dagsordenen i Danmark og i verden i den kommende tid. En bedre forståelse af, hvorfor sygdommen har ramt samt dens følger, er vigtigt for at kunne slå tilbage. Arbejderklassen i Danmark og i verden må stå sammen i en tid med store udfordringer.

FN advarede mod epidemier i 2007

Corona epidemien er en global trussel, som udspringer af den måde, vores fødevarer produceres på. Det vil ske igen og igen. Derfor må vi ændre måden at producere fødevarer på.

I 2007 udgav FN´s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) rapporten “Industrial Livestock Production and Global Health Risks”.

Den siger, at 3 ud af 4 virus, som påvirker mennesker, stammer fra dyr eller animalske fødevarer. Og at vi i fremtiden vil se epidemier og pandemier med nye sygdomme, som opstår og muterer i kødproduktionen.

Når kødproduktionen intensiveres og samles i store industrier, så skaber man alletiders yngleplads for virus, der kan spredes hurtigt og får de optimale betingelser for at mutere og bevæge sig fra dyr til mennesker.

Det er allerede sket tidligere. Fugleinfluenza og svineinfluenza er opstået på samme måde. I Danmark har vi MRSA, multiresistente bakterier fra svineproduktion, som har smittet mange, som dagligt arbejder med svin. Hvis de smittede møder mennesker med svækket immunforsvar, kan det have dødelig udgang, hvilket er sket for nogle.

Grænselukningen stopper ikke smitten – men øger fremmedfjendskheden

Alle landets førende sagkyndige i sygdomsepidemier undrede sig kraftigt, da Mette F. lukkede grænserne for alle, der ikke har et “anerkendelsesværdigt formål” til at komme ind i landet. Således direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, der overhovedet ikke havde anbefalet dette skridt:

“Grænselukninger er først effektive, hvis det er med en meget høj grad af implementering ( … dvs. når grænsen bliver lukket fuldstændigt hermetisk …), og derfor er det først og fremmest effektivt i forhold til øer. Det er også derfor, det står ret tydeligt i WHO’s anbefalinger, at helt generelt anbefaler man ikke grænselukninger, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder,” sagde Søren Brostrøm lørdag den 14. marts. WHO er FN’s Verdenssundhedsorganisation, som spiller en stor rolle i koordineringen af indsatsen mod corona-pandemien.

Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm understregede, at grænselukning ikke har stået i styrelsens katalog over redskaber til at minimere smittespredningen.

Det giver ikke mening at lukke et lands grænser i forsøget på at minimere coronasmitte, hvis landet allerede har flere end 1.000 smittede, siger professor i folkesundhedsvidenskab Lone Simonsen – en af landets førende eksperter i epidemier – til dagbladet Information.

I den aktuelle situation er grænsen “kun” lukket i begrænset grad, idet den står åben for tusinder af danskere, der er beordret hjem fra udlandet: Masser af disse vil medføre smitte, måske uden at vide det.

Coronavirus kommer ikke udefra selvom demagoger som DF’s Martin Henriksen, Trump og andre nationalkonservative forsøger at give “de fremmede” skylden. Coronavirus kommer fra måden kapitalismen fungerer på – jvf. advarslen fra FN´s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) – og læs mere her: “Corona og kapitalisme”, Socialistisk Arbejderavis’ leder 16. marts 2020: http://socialister.dk/corona-og-kapitalisme/

Corona krisen – alle bør hjælpes

Nu rammer Corona-krisen, og folk bliver fyret eller bliver hjemsendt i stor stil. Alle bør hjælpes. Vi skal undgå, at det gik ligesom sidste krise i 2008, hvor bankerne fik massiv støtte gennem bankpakker, men arbejdere, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere måtte betale med forringede vilkår og velfærd.

Med corona-krisen rykker den globale recession nærmere

Lukningen af Danmark får store økonomiske konsekvenser. Der venter et hårdt år for dansk økonomi, vurderer Nordeas cheføkonom Helge J. Petersen

FN’s verdenssundhedsorganisation karakteriserer nu den verdensomspændende corona-epidemi som en pandemi.

Det får store konsekvenser for dansk økonomi og de danske lønmodtagere, at spredningen af corona-virussen nu nærmest har sendt landet i undtagelsestilstand. Sådan lyder vurderingen fra Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen efter regeringen den 11. marts valgte at iværksætte omfattende tiltag for at dæmme op for corona-smitten

Den næste økonomiske krise – Socialistisk Arbejderavis: http://socialister.dk/den-naeste-oekonomiske-krise/

USA under Trump er dårligt rustet til at modstå corona-krisen – og det får stor betydning i valgåret 2020 – Gå ned til underafsnittet: “Coronakrisen har ramt USA med betydelige politiske konsekvenser” – Socialistisk Arbejderavis: http://socialister.dk/valg-i-usa-er-graensen-for-bernie-sanders-kampagne-naaet/

Hjælp beboerne i udrejsecentrene under corona-epidemien

Lysfest for Humanisme: Appel til de danske myndigheder og politikere om beskyttelse af beboerne i landets udrejsecentre under corona-epidemien

I landets udrejsecentre føler beboerne sig meget utrygge i den nuværende situation med corona-epidemi. De vil gerne være med til at forebygge smittespredning og ønsker derfor at kunne følge de danske sundhedsmyndigheders vejledninger og anvisninger i forbindelse med corona-epidemien. Beboerne er underlagt en række vilkår, som ikke yder dem god beskyttelse mod smitte med corona-virus. I modsætning til de regler og anvisninger, der udstikkes for befolkningen i resten af Danmark, tvinges beboerne i udrejsecentrene til fortsat at bo og leve mange samlet på et sted. De bor meget tæt på små værelser, spiser sammen i store grupper (undtagen på Sjælsmark) og er nu underlagt meget skrappe restriktioner mht. at forlade udrejsecentret (mange har børn og familie i Danmark).

Læs og støt her: https://www.facebook.com/lysfest/

Luk udrejsecenter Kærshovedgård-demonstration i København – Foto: Rasmus Preston

Modtag Internationale Socialisters nyhedsbrev – og følg med !