København – månedens grønne kapitalisme-skandale

Hovedstadens Forsyningsselskab Hofor indkøber “grøn og CO2-neutral” træflis fra Brasilien: Her har et selskab ved navn Amcel bakket op af korrupte dommere fordrevet fattige bønder med grov vold og store bulldozere. Det kunne TV2 vise temmeligt afslørende billeder af den 24. februar. Og bagefter har selskabet røvet bøndernes jord og har plantet profitable eukalyptus-træer i kæmpestore, miljøødelæggende monokultur-plantager.

Billedet ovenfor viser skibet “IDC Pearl” ankomme til Amagerværket i København i slutningen af februar med 32.000 tons træflis fra Brasilien.

Den grove fordrivelse af bønderne kunne Hofors forsyningsdirektør ikke nikke genkendende til, for forsyningsselskabet og Københavns kommune har travlt med at udbrede historien om “Verdens første CO2-neutrale hovedstad”, der er målet i 2025. Dagen efter skandale-afsløringen bedyrede Hofor, at langt det meste træflis fremover ville komme fra Europa. Amagerværket er blevet ombygget fra at være fyret med kul til at få “biobrændsel”, dvs. træflis. Det samme er sket på Avedøreværket, der dog drives af Ørsted.

Den “grønne omstilling” er big business for skruppelløse firmaer som brasilianske Amcel.

Amagerværket ombygget fra kul til træflis
“Den grønne omstilling”: En kæmpemæssig plantage udelukkende med eukalyptus i Brasilien. Først er den oprindelige skov blev brændt af, de indfødte skånselsløst fordrevet og dyrelivet udryddet. Herefter er plantagen blevet plantet. Man har fremavlet eukalyptus-træsorter, som er specielt egnet hertil. Der er tale om en kunstig monokultur, hvor der intet andet findes end disse eukalyptus-træer. Nogle insekter og svampe får ekstremt gunstige vilkår, og formerer sig voldsomt, fordi de økologiske systemer er totalt ude af balance, således at de pågældende insekter og svampe ikke har nogen naturlige fjender. Derfor skal skoven jævnligt sprøjtes med midler mod disse insekter og svampe. Denne kunstige monokultur-plantage er fuldstændig naturstridig. – De oprindelige beboere fordrives til en ussel tilværelse. Dette er den grønne kapitalisme.

Afbrænding af træflis – “biomasse” – er reelt et trick til at fortsætte “business as usual” ved at erstatte kul med træ og så kalde det “CO2-neutralt”. Såfremt vi ville leve i en verden i balance, hvor der ved forbrænding af træ, papir, pap og karton kun ville blive afgivet den mængde CO2, som verdens skove optager under træernes vækst, ville det være CO2-neutralt. Men sådan er forholdene mildest talt ikke, da der i verden brændes langt mere træ, papir og skov af med tilhørende CO2-udledning, end hvad verdens træer kan nå at opsuge under deres vækst. Derfor er skovbrande kombineret med forbrænding af træ og papir en af verdens helt store kilder til CO2-udledning, ca. 20% af verdens samlede CO2-udledning. Det er altså meget lidt CO2-neutralt …

Grøn kapitalisme – det falske håb – Socialistisk Arbejderavis: http://socialister.dk/groen-kapitalisme-det-falske-haab/

Kan kapitalismen reformeres til at blive klimavenlig ? – Socialistisk Arbejderavis: http://socialister.dk/kan-kapitalismen-reformeres-til-at-blive-klimavenlig/

Køb af flis og træpiller fra Afrika: Angiveligt er der tale om en grøn og fornyelig = renewable energikilde

Flere af de store kraftværker er blevet ombygget fra kul til træpiller, det gælder Avedøreværket ved København, Asnæsværket ved Kalundborg, Studstrupværket ved Århus, Herningværket og Skærbækværket ved Kolding.

Et par kulfyrede kraftværker er revet ned. Det gælder Stigsnæsværket ved Skælskør – med Sjællands dybeste havn til meget store kulskibe – samt Enstedværket ved Åbenrå, hvis kulhavn kunne modtage skibe med 180.000 tons kul.

Derfor er der i Danmark kun få kulfyrede værker tilbage. Alle steder udnyttes spildvarmen fra elproduktionen til fjernvarme – kraftvarmeværker. Det gælder det kulfyrede Nordjyllandsværket øst for Ålborg, ejet af Aalborg Forsyning. – Fynsværket i Odense fyrer med kul, svær fuelolie og biogas i blok 7 og med halm i blok 10. Det afgiver altsammen masser af CO2. Den 235 meter høje skorsten sørger for at sprede røgen og CO2’en over store områder. Værket ejes af Fjernvarme Fyn A/S. – Esbjergværket, der ejes af Ørsted, fyrer med kul og svær fuelolie.